Dødsulykker 2020

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2020, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Se eventuelt mere om anmeldelse af arbejdsulykker

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2019) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2020), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2020).

Nye tekster:

Juni 2020

En medarbejder i 60’erne har mistet livet. Afdøde blev klemt under en bil, da den trillede ned fra en lift. Ulykken skete i Region Midtjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transportmidler. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er i gang.

En medarbejder i 40’erne har mistet livet efter en påkørsel på en byggeplads. Ulykken skete i Region Sjælland. Afdøde var ansat i en virksomhed i anlægsbranchen. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved fald fra en tagkonstruktion. Ulykken skete i Region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet to strakspåbud.

Maj 2020

En medarbejder i 70’erne i branchen døgninstitutioner og hjemmepleje har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Hændelsen er sket i april og er anmeldt i maj. Arbejdstilsynet er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynet Ulykkesbarometer. Arbejdstilsynet er ved at undersøge hændelsen.

En person har mistet livet, da afdøde blev ramt af en lastbiltrailer, der væltede. Det skete i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken. Ulykken er ikke anmeldepligtig i henhold til Arbejdsmiljøloven, derfor tæller den ikke med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet, da afdøde blev ramt af et tog. Afdøde var ansat i en virksomhed i rengøringsbranchen. Ulykken skete i region Hovedstaden. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 50’erne i branchen hospitaler har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynet Ulykkesbarometer. Arbejdstilsynet er ved at undersøge hændelsen.

En virksomhedsejer i 60’erne har mistet livet, da afdøde bliver klemt mellem førerhus og grab på en landbrugsmaskine. Ulykken skete i Region Midtjylland. Afdøde var eneejer af en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Ulykken skete i april, men er anmeldt i maj.

En virksomhedsejer i 60’erne har mistet livet, da afdøde blev klemt mellem en rendegraver og en gødningsspreder, der var påmonteret en traktor. Ulykken skete i Region Syddanmark. Afdøde var eneejer i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har afsluttet undersøgelsen af ulykken.

April 2020

En person har mistet livet under træfældning, da et træ under fældning falder ned over afdøde. Ulykken skete i Region Midtjylland. Ulykken er ikke anmeldepligtig i henhold til Arbejdsmiljøloven, og derfor tæller den ikke med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En virksomhedsejer i 70’erne har mistet livet. Ulykken skete i et gylleanlæg i Region Syddanmark. Afdøde var ejer af en virksomhed uden ansatte i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri.

En medarbejder i 40’erne har mistet livet ved fald fra en midlertidig adgangsvej på et stillads. Ulykken skete i Region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der af afgivet strakspåbud og påbud.

En medarbejder i 30’erne i branchen hospitaler har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Virksomheden ligger i Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynet Ulykkesbarometer. Arbejdstilsynet har undersøgt hændelsen, der er afgivet strakspåbud til virksomheden.

Marts 2020

En virksomhedsejer i 70’erne har mistet livet efter kvæstelser forårsaget af en tyrekalv. Ulykken skete i Region Midtjylland. Afdøde var eneejer i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Ulykken er ikke anmeldepligtig, derfor tæller den ikke med på Arbejdstilsynets barometer over dødsulykker.

En virksomhedsejer i 40’erne har mistet livet, da en lastbil falder ned fra donkraften, mens afdøde befandt sig under den. Ulykken skete i Region Sjælland. Afdøde var ansat i en virksomhed i transportbranchen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 20’erne har mistet livet efter at være klemt mellem lastbil og rampe. Ulykken skete i region Midtjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kultur og sport. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Læs her om forebyggelse af ulykker ved bakning

Februar 2020

En medarbejder i 20’erne har mistet livet efter at have fået en halmballe ned over sig. Ulykken er sket i region Nordjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Læs her om forebyggelse af ulykker, hvor personer bliver ramt af genstande, der enten falder ned eller skrider ud

En medarbejder i 50’erne har mistet livet efter at være blevet klemt i en maskine, hvor sikkerhedsanordningen var slået fra. Ulykken er sket i region Midtjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen nærings- og nydelsesmidler. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Januar 2020

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved arbejde på automatisk anlæg. Ulykken skete i region Nordjylland. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet en afgørelse.

En person i 70’erne har mistet livet i forbindelse med træfældning. Ulykken skete i region Midtjylland.

Læs her om fældnings- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved fald fra lift. Ulykken skete i region Hovedstaden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet påbud.

Læs her om indretning og brug af transportable personløftere med arbejdsstandplads

Andre år

Dødsulykker 2019

Dødsulykker 2018