Regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal du som arbejdsgiver anmelde ulykken.

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsulykke:

  • hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven

og/eller

  • hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter ulykkesdagen

og/eller

  • hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.

Myter om anmeldelse af arbejdsulykker

Der florerer en del myter om anmeldereglerne. En af myterne er, at det kun er de alvorlige ulykker med langt sygefravær, der skal anmeldes. Men det er ikke sandt. Selvom ulykken ligner en bagatel, er det vigtigt at overveje, om den skal anmeldes.

Se videoen herunder og få styr på, hvad der er sandt, og hvad der er falskt om anmeldelser.

Se videoen om Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?, og andre videoer fra Arbejdstilsynet

Læs mere om hvad og hvordan du skal anmelde hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fortolkningsbidrag: Skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet?

Hvis du er i tvivl, så anmeld - for en sikkerheds skyld

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk. Det kan være svært at vurdere, hvad der skal anmeldes og ikke anmeldes. Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl, er det derfor bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

EASY sikrer desuden, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Klik her for at komme til EASY

Hvem skal anmelde en arbejdsulykke?

Det er din pligt som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker. Der kan dog opstå få, særlige omstændigheder, hvor medarbejderen eller dennes repræsentant (fx fagforening, læge eller advokat) er nødt til at anmelde.

Det kan fx være, hvis du som arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Læs, om særlige situationer, hvor det ikke er dig som arbejdgiver, der anmelder arbejdsulykker.

Hvorfor skal arbejdsulykker anmeldes?

Det er vigtigt, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt. Det er der flere grunde til:

Mulighed for erstatning

Efter en arbejdsulykke har medarbejderen måske ret til erstatning, hvis ulykken har medført varige gener (varigt mén) eller tab af erhvervsevne på grund af arbejdsulykken.

Læs mere om erstatning hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forebyggelse

For at forebygge arbejdsulykker er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til ulykkerne. Arbejdstilsynet benytter data om arbejdsulykker i det forebyggende arbejde og for sammen med virksomhederne at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Læs om forebyggelse af arbejdsulykker