Anlægsarbejde

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche anlægsarbejde, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche anlægsarbejde, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

 

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

 

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen anlægsarbejde og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

Læs om bygherrens ansvar og pligter, om opgaverne for den projekterende/rådgivende og om koordinators opgaver fx i forhold til plan for sikkerhed og sundhed, PSS.

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Anlægsarbejde.

Arbejdstilsynet har sammen med BFA Bygge & Anlæg udpeget en række fokusområder, hvor der er særligt brug at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Her kan I finde gode råd om, hvordan I undgår de hyppigste årsager til ulykker og arbejdsskader i byggeriet.

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer.

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

Pjecer på andre sprog om bl.a. tilsyn, RUT, arbejdspladsvurdering, sikkerhed i byggeriet og indkvartering i Danmark til ansatte med udenlandsk baggrund.

Pjecerne findes på Workplacedenmark.dk.