Bygherrens ansvar og pligter

Her på siderne kan I læse om bygherrens ansvar og pligter, samt arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver.

Læs mere om bygherrens koordineringspligter, når bygge- og anlægsopgaver projekteres og under byggeperioden. 

Bygherrens koordinerende ansvar og pligter

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde.

Projekterendes og rådgivendes ansvar og pligter

Læs mere om, hvilke opgaver koordinatoren skal udføre i forhold til byggepladsens størrelse.

Koordinators opgaver

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede arbejdsmiljøkoordinatorer laver en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)