Bygherrens anmeldepligt af byggepladsen

Det er bygherrens ansvar at anmelde byggepladsen med de rigtige oplysninger til Arbejdstilsynet. Bygherren kan dog vælge at andre foretager anmeldelsen

Inden bygherren sætter arbejdet i gang på byggepladsen, skal bygherren anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygherren forventer: 

  • At arbejdet varer over 30 arbejdsdage og hvis der mindst er 20 ansatte beskæftiget samtidigt, eller
  • At den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

Bygherren kan anmelde byggepladsen på virk.dk med NemID medarbejdersignatur. Eller bygherren kan udfylde eller lade andre anmelde sin byggeplads med blanketten uden krav om NemID og CVR-nummer.

Anden lovgivning kan også kræve, at bygherren skal anmelde arbejdet på byggepladsen eller byggeriet til andre myndigheder, fx til den lokale kommune.