Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Bygge og anlæg er en af de farligste og mest belastede brancher i Danmark. Her er risikoen for alvorlige ulykker og fysisk overbelastning fx ved tunge løft mere end dobbelt så høj som i andre brancher. Vi har samlet gode råd om, hvordan I forebygger de hyppigste ulykker og arbejdsskader.

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

Her på siderne kan I læse om bygherrens ansvar og pligter, samt arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver.

Fald fra højden giver ofte alvorlige skader som invaliditet og dødsfald.

Det kan give kræft, skade nervesystemet eller give allergi, når I arbejder med farlig kemi, støv og asbest.

Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker både den enkelte og samarbejdet i virksomheden og kan gøre det vanskeligt at forebygge andre arbejdsmiljøproblemer.

Find de vigtigste regler og informationer, når I skal bruge ekstra arbejdskraft.

Fald, gliden og snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Støj er et stort arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen, og mange bliver udsat for høreskadende og generende støj.

Pjecer på andre sprog om bl.a. tilsyn, RUT, arbejdspladsvurdering, sikkerhed i byggeriet og indkvartering i Danmark til ansatte med udenlandsk baggrund.

Pjecerne findes på Workplacedenmark.dk.

Mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af nedslidning.

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker ved, at byggeelementer vælter eller styrter ned.

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker med kørende og bevægelige maskiner på bygge- og anlægspladser, fx lastbiler og entreprenørmaskiner.

Ulykker ved brug af skærende maskiner og håndværktøj medfører ofte alvorlige skader på især fingre og hænder.

Find værktøjer der hjælper jer med at planlægge og udføre de arbejdsprocesser, der medfører flest alvorlige arbejdsulykker.