Snubleulykker i bygge og anlæg

Fald, gliden og snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Omkring en fjerdedel af de alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen sker når de ansatte falder eller snubler. Alvorlige ulykker er kendetegnet ved at de giver mere end tre ugers fravær, og at der er risiko for varige mén. 

Snubleulykker sker

 • Når der ’skydes genvej’ hen over oplagrede materialer og affald, fx fordi adgangsvejene ikke er anlagt hensigtsmæssigt.
 • På grund af glatte stilladser og mindre åbninger eller kanter mellem stilladsdæk I forbindelse med at medarbejderne bærer værktøj og materialer på terræn og trapper.
 • På grund af glat underlag som is og sne.
 • Under arbejde, fx når der trædes i affald, fordi der ikke løbende ryddes op.
 • På færdselsveje, fx fordi de er glatte, hullede eller der ligger materialer eller spild.
 • Ved udstigning af maskiner samt ved nedstigning fra stiger, fx når der trædes ned på ujævnt eller glat underlag.

Sådan undgår I snubleulykker, når I arbejder

Til arbejdsgiveren

 • Orienter jer om bygherrens planlægning på byggepladser omkring etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberedskab mv. og vurder, om det er tilstrækkeligt til jer.
 • Ved spjældarbejde, sørg for aftaler om dette med kunderne.
 • Undgå at medarbejderne skal bære værktøj og materialer.
 • Sørg for mekanisk transport helt frem til arbejdsstedet.
 • Organiser, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte

 • Sig til og fra, når adgangsveje, trapper, belysning og glatførebekæmpelse ikke er i orden.
 • Undgå at bære ting, brug i stedet hjælpemidler til transport af værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet.
 • Ryd op ved at fjerne værktøj, materialer og spild, hvor du færdes og arbejder.
 • Skyd ikke genvej, men brug de planlagte adgangsveje.

Læs mere

Tjek faren for fald, gliden og snublen (pdf)

Sikkerhedstest for fald, gliden og snublen (pdf)

Faktaark om snublerisiko - murer (pdf)

Faktaark om snublerisiko - tømrer (pdf)

Faktaark om snublerisiko - vvs (pdf)

Faktaark om snublerisiko - elektriker (pdf)

De vigtigste At-vejledninger

Faldrisiko på gulv – At-vejledning A.1.6

Vejledningen gælder for faste arbejdssteder fx værksted og kontor, men kan også anvendes som inspiration til forebyggelse på byggepladser. Vejledningen handler om årsager til fald på gulv, herunder skrid og snublen, samt om, hvordan man kan forebygge risikoen for fald i samme niveau.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6

Vejledningen oplyser om, hvordan man kan skabe større sikkerhed gennem orden og ryddelighed. Vejledningen sætter endvidere fokus på en række risikoområder, hvor det er særligt vigtigt, at der er en god standard for orden og ryddelighed.

De vigtigste bekendtgørelser

Faste arbejdssteders indretning – Bekendtgørelse 96, 2001, med senere ændringer

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 1516, 2010, med senere ændringer