Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om bygge- anlægsbranchen

Svar på de oftest stillede spørgsmål om bygge- og anlægsbranchen. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Alle brancher inden for bygge- og anlæg

 • Må jeg anvende stylter til arbejde i højden?

  Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

  Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

  Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - §§ 5 og 17, Bilag 1 pkt. 6.1 og 6.3

Specielt for anlægsarbejde

 • Er der krav om lovpligtig stilladsuddannelse til opstilling af et trappetårn konstrueret af stilladsmateriel?

  Der er ikke krav om lovpligtig stilladsuddannelse til opstilling af trappetårne, når de ikke er sammenbygget med et stillads. De ansatte, der opstiller og nedtager trappetårnene, skal i stedet være særligt udpeget til dette arbejde samt særligt oplærte og instruerede i arbejdet. Det gælder især, så arbejdet kan udføres forsvarligt uden nedstyrtningsfare. Instruktionen af de ansatte skal være konkret med udgangspunkt i trappetårnets brugsanvisning, og brugsanvisningen skal være tilgængelig på arbejdsstedet.

  Baggrunden er, at stilladser i forhold til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser er defineret som tekniske hjælpemidler, der opstilles midlertidigt til at arbejde fra i højden, samt de dele der sammenbygges med stilladset, og hvor det tekniske hjælpemiddel ikke er en maskine, stige eller rappellingsudstyr. Trappetårne, der alene anvendes som adgangsvej og ikke er sammenbygget med et stillads, er derfor ikke et stillads men alene et teknisk hjælpemiddel, da der ikke udføres arbejde fra hjælpemidler i højden.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF