Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Daginstitutioner og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Daginstitutioner.

 

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i daginstitutioner er der fokus på en række områder, hvor der er et særligt behov for forebyggelse. Læs mere om fokusområderne og de BFA-vejledninger og værktøj, som BFA for Velfærd og Offentlig administration har udvalgt for at understøtte virksomhedernes arbejde med fokusområderne.

 

I en dagligdag med børn er der fx påvirkninger i form af støj, vådt arbejde, høje følelsesmæssige krav, løft og risici for snubleulykker. Få hjælp til at forebygge, at medarbejderne bliver syge af deres arbejde eller kommer ud for ulykker.

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.