Fokusområder for branchen daginstitutioner

Arbejdstilsynet har fastlagt en række fokusområder i samarbejde med BFA for Velfærd og Offentlig administration, hvor der vurderes at være et særligt behov for at forebygge arbejdsmiljøproblemer. BFA for Velfærd og Offentlig administration har udvalgt en række materialer til arbejdsmiljøarbejdet med fokusområderne.

Fokusområder for daginstitutioner

Arbejdstilsynet har fastlagt en række fokusområder i samarbejde med BFA for Velfærd og Offentlig administration, hvor der vurderes at være et særligt behov for at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Aldersintegrerede institutioner og børnehaver

Støj:

 • Dårlig akustisk regulering og manglende adskillelse af støjende og ikke støjende aktiviteter 

Ulykker:

 • Fald, gliden og snublen

Kemi: 

 • Valg af handsker uden latex under vådt arbejde som fx bleskift og afspritning
 • Fugt og skimmel
 • Ventilation og luftkvalitet

Ergonomi:

 • Løft og bæring af børn til og fra krybbe/soverum og ved bleskift
 • Akavede og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – f.eks. ved arbejde i garderober

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Høje følelsesmæssige krav
 • Vold og trusler

Skolefritidsordninger og fritidshjem

Støj:

 • Dårlig akustisk regulering og manglende adskillelse af støjende og ikke støjende aktiviteter

Ulykker:

 • Fald, gliden og snublen

Kemi:

 • Fugt og skimmel
 • Ventilation og luftkvalitet

Ergonomi:

 • Løft og bæring af inventar og legeredskaber
 • Akavede og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – f.eks. ved arbejde i garderober

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Høje følelsesmæssige krav
 • Vold og trusler

Information fra BFA for Velfærd og Offentlig administration om fokusområder inden for daginstitutioner