Arbejdsmiljø i daginstitutioner

I en dagligdag med børn er der fx påvirkninger i form af støj, vådt arbejde, høje følelsesmæssige krav, løft og risici for snubleulykker. Her på siden kan du få hjælp til at forebygge, at medarbejderne bliver syge af deres arbejde eller kommer ud for ulykker.

Arbejdsmiljø i daginstitutioner

Højlydt snak og råben er nogle af de hyppigste årsager til, at medarbejdere i daginstitutioner bliver generet af forstyrrende støj.

Når man arbejder med børn, er der ofte mange aktiviteter, og derfor kan der opstå uforudsete situationer. Det kan give anledning til ulykker, især snubleulykker.

Håndvask kan være hårdt for hænderne, hvis man ikke tager de rigtige forholdsregler. Daginstitutioner er én af de brancher, som har den største andel af anmeldte hudlidelser til Arbejdstilsynets register over anmeldte erhvervssygdomme.

Løft, bæring og dårlige arbejdsstillinger er hyppige årsager til, at medarbejdere i daginstitutioner får ondt i muskler og led.

Stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav samt vold og trusler er 3 fokusområder, som Arbejdstilsynet bl.a. har fokus på, når vi er på tilsyn i daginstitutioner.

4 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år oplever smerter på deres arbejde flere gange ugentligt. Smerter og arbejdsskader kan forebygges ved at lade børnene gøre flere ting selv. Det sætter kampagnen ”Kan selv – vil selv” fokus på.