Løft, bæring og arbejdsstillinger

Løft, bæring og dårlige arbejdsstillinger er hyppige årsager til, at medarbejdere i daginstitutioner får ondt i muskler og led.

I en stor undersøgelse lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø angiver tæt på halvdelen af medarbejderne i daginstitutioner, at de bærer eller løfter i mere end ¼ af tiden. Mere end hver tredje medarbejder oplyser, at de arbejder med ryggen vredet/foroverbøjet i mere end ¼ af tiden.

Når medarbejdere i daginstitutioner anmelder muskel- og skeletsygdomme som arbejdsskader, så har de fleste været udsat for løft, bæring og dårlige arbejdsstillinger. Og det er typisk ryg og skuldre, som det er gået ud over.

De største problemer er

 • Løft og bæring af børn til og fra krybbe/soverum
 • Løft og bæring af børn ved bleskift
 • Akavede og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx ved arbejde i garderober og krybber.

Sådan kan I forebygge

Arbejdsgiver

 • Anskaf hjælpemidler, så børnene selv kan kravle op på puslebord og i krybben. Husk at instruere medarbejderne i, hvordan de skal bruge dem, og hold øje med, at de gør det.
 • Prioriter og sørg for, at der i dagligdagen er tid til, at børnene kan gøre så meget som muligt selv. Det kan fx være at tage overtøj og sko af og på.
 • Fortæl forældrene, at det er vigtigt, at de køber overtøj og sko, som børnene selv kan tage af og på, fx sko med velcrolukning.

Medarbejder

 • Brug de tekniske hjælpemidler, så du ikke skal løfte børnene op på puslebordet og i krybben.
 • Sørg for, at de tekniske hjælpemidler er indstillet korrekt, fx et hæve-sænke-puslebord.
 • Undgå at bære på børn, som selv kan gå.
 • Skab plads mellem krybberne, så uhensigtsmæssige arbejdsstillinger så vidt muligt undgås, fx foroverbøjet eller vredet ryg og lang rækkeafstand. Forebyg ved fx at stille krybberne på skrå.
 • Brug hjælpemidler i garderoben, så børnene kommer op i højden, og du kan undgå dårlige arbejdsstillinger.

Læs mere

Vejledning "Lad dog barnet" (BFA Velfærd og Offentlig administration)

Pædagogisk arbejde og ergonomi (BFA Velfærd og Offentlig administration)

8 korte film fra hverdagen - om pædagogisk arbejde og ergonomi (BFA Velfærd og Offentlig administration)

Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016" (Det Nationale Forskningscenter, 2016)

De vigtigste regler

At-intern instruks om vurdering af tunge løft (pdf)

At-vejledning om forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-meddelelse om vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

At-vejledning om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-vejledning om løft, træk og skub