Døgninstitutioner og hjemmepleje

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche døgninstitutioner og hjemmepleje, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche døgninstitutioner og hjemmepleje, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje.

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

 

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

 

Samskabelsesprojektet gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Arbejdstilsynet og døgn- og hjemmeplejen i Sorø Kommune. Formålet er bedre at kunne understøtte hinandens aktiviteter for at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats.