Døgninstitutioner og hjemmepleje

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje.

 

BFA Velfærd og Offentlig administration har udvalgt en række BFA-vejledninger og værktøj, som arbejdspladserne kan bruge i arbejdsmiljøarbejdet på seks særlige fokusområder.

 

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

 

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

 

Samskabelsesprojektet gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Arbejdstilsynet og døgn- og hjemmeplejen i Sorø Kommune. Formålet er bedre at kunne understøtte hinandens aktiviteter for at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats.