G� til hovedindholdet

Branchegruppe: Døgninstitutioner og hjemmepleje

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje

 • Husholdninger med ansat medhjælp
 • Hjemmehjælp
 • Familiepleje
 • Beskyttede boliger o.l.
 • Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
 • Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
 • Plejehjem
 • Andre former for institutionsophold
 • Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
 • Flygtninge- og asylcentre
 • Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
 • Døgninstitutioner for børn og unge

Henter PDF