Færdiggørelse af byggeri

Håndværker

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche færdiggørelse af byggeri, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Færdiggørelse af byggeri og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Færdiggørelse af byggeri.

Her kan I finde gode råd om, hvordan I undgår de hyppigste årsager til ulykker og arbejdsskader i byggeriet.

 

Arbejdstilsynet har sammen med BFA Bygge & Anlæg udpeget en række fokusområder, hvor der er særligt brug at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

 

Læs om bygherrens ansvar og pligter, om opgaverne for den projekterende/rådgivende og om koordinators opgaver fx i forhold til plan for sikkerhed og sundhed, PSS.

 

Pjecer på andre sprog om bl.a. tilsyn, RUT, arbejdspladsvurdering, sikkerhed i byggeriet og indkvartering i Danmark til ansatte med udenlandsk baggrund.

Pjecerne findes på Workplacedenmark.dk.

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen færdiggørelse af byggeri

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer.

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

 

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.