Spørgsmål og svar om færdiggørelse af byggeri

Svar på de oftest stillede spørgsmål om færdiggørelse af byggeri. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Ja, det gør der, når der er tale om det, vi kalder midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsgiveren skal organisere et samarbejde om sikkerhed og sundhed, når der er 5 eller flere ansatte, der arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen). Arbejdet skal vare i mindst 14 dage.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Overordnet gælder det, at midlertidige rækværker på byggepladser skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Systemrækværk

Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at der som midlertidige rækværker på byggepladser bør anvendes systemrækværker jf. DS/EN-standard 13374, hvor rækværkerne skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning. Ved brug af systemrækværker skal reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges.

Konstruktion af rækværker

Vælger man selv at konstruere rækværkerne, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at rækværkerne funktions- og styrkemæssigt skal være på mindst samme niveau som angivet i DS/EN-standard 13374. Her skal reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler følges for indretningen, og reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges for brugen af rækværkerne.

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38 om tagarbejde og § 37 ved øvrigt arbejde med risiko for nedstyrtning.

At-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage

At-vejledning om fald fra højden på byggepladser

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5 og § 17, bilag 1, pkt. 6.1 og 6.3.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der stilles ikke krav om uddannelse ved arbejde med kraner eller lignende maskiner, hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser. Det vil sige, hvis kranen eller den lignende maskine kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.

Det betyder, at de 2 kranførere, der arbejder sammen med manuelt drevet travers løbekat, er undtaget for krav om uddannelse, – og der er heller ikke krav om certifikat.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4, stk. 5.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14