Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø på hospitaler i 2020/2021

I 2020/2021 har vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø på hospitaler. Derfor fører vi i år en særlig tilsynsindsats i jeres branche. Her har vi ekstra fokus på store arbejdsmængder og tidspres, da vi ved, at en del ansatte i jeres branche oplever, at det kan være svært at nå opgaver og tidsfrister i det daglige arbejde. Samtidig kigger vi som altid bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan vise sig ved, at de ansatte har svært ved at få tid til at holde pauser, at de ofte arbejder i højt tempo eller arbejder over, og at det er vanskeligt at udføre arbejdet i den ønskede kvalitet.

Med god forebyggelse kan I mindske risikoen for, at jeres ansatte bliver syge af at gå på arbejde.

Sådan forbedrer I jeres psykiske arbejdsmiljø

Hvis I som arbejdsgivere i hospitalsbranchen vil forebygge store arbejdsmængder og tidspres, kan I starte med at se på, hvordan arbejdet er planlagt og tilrettelagt. I kan med fordel se på følgende:

Forebyg stor arbejdsmængde og tidspres Hospitaler 2020. Prioritering af opgaver. Indflydelse på eget arbejde. Kvalitetsniveau afstemt til opgaverne

Hav fokus på prioriteringen af opgaverne

Hvor: Problemer med for mange opgaver og tidspres kan fx opstå, når det er uklart, hvilken opgave der haster mest og er vigtigst. Vær særligt opmærksom på om ansatte, som arbejder uden for dagtimerne, også har god mulighed for at få hjælp og støtte.  

Hvordan: Sørg for god overordnet planlægning og koordinering, hjælp de ansatte med at prioritere arbejdsopgaver og tilrettelæg arbejdet, så de ansatte kan hente støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse.

Undgå lange perioder med stort tidspres. Brug fx andet personale eller anden form for aflastning i perioder med sygdom eller spidsbelastning. Sørg for tilstrækkelig restitution efter perioder med høj intensitet i arbejdet.

Giv de ansatte indflydelse i arbejdet 

Hvor: Arbejdspladsens sygefravær vil ofte være højere, når de ansatte har ringe indflydelse på arbejdet. Find situationer, hvor I kan øge de ansattes indflydelse?

Hvordan: Inddrag de ansatte i planlægningen af arbejdet og fordelingen af arbejdsopgaverne. Overvej, om I kan lade de ansatte påvirke bl.a. udførelse, arbejdsmetoder, rækkefølge af opgaver, fordeling samt kvalitet af de enkelte arbejdsopgaver. Hold jævnlige møder, hvor I konstruktivt forholder jer til resultater og behov i forhold til arbejdsopgaverne.

Udvis tydelighed omkring service- og kvalitetsniveauet i arbejdet

Hvor: Hvis I har situationer, hvor det ikke er muligt at planlægge sig ud af store arbejdsmængder.

Hvordan: I kan forebygge problemer med stor arbejdsmængde og tidspres ved at tilpasse serviceniveauet, så I både får den fornødne tid til rådighed til at løse opgaverne samt får den ønskede kvalitet med det personale, der er til rådighed.

Start med at skabe et overblik over de krav, der stilles til den enkelte. Det er vigtigt, at patienterne ved, hvilke ydelser de kan forvente at få. Vær sikker på, at feedback fra kolleger og ledelse forholder sig til forholdet mellem medarbejdernes egne krav og forventninger og de reelle muligheder, der er for at indfri disse.    

Værktøjskassen

Der findes gode værktøjer til at arbejde struktureret med at forbygge store arbejdsmængder og tidspres. Vi har samlet nogle af dem her:

Prioritering af kerneopgaven

Formålet med dette værktøj er at sætte fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og samtidig få en dialog om forventninger til kerneopgaven.

Værktøj: Prioritering af kerneopgaven

Sunde arbejdsrytmer

Formålet med dette værktøj er, at sætte fokus på kvaliteten af den tid I er på arbejde ved bl.a. at se nærmere på mødekultur og indflydelse i arbejdet.

Værktøj: Sunde arbejdsrytmer

Værktøj om supervision og sparring  

Formålet med dette værktøj er at forebygge stress ved hjælp af kollegial supervision og sparring på arbejdspladsen.

Værktøj: Supervision og sparring

Sådan fører vi tilsyn med psykisk arbejdsmiljø