Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

APV for læger, tandlæger og dyrlæger

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV'en for læger, tandlæger og dyrlæger er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.

Mange virksomheder skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV.

APV handler helt kort om at finde ud af:

  • Om I har problemer med arbejdsmiljøet
  • Hvor problemerne eventuelt er
  • Hvordan I løser problemerne
  • Hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og
  • Hvornår I skal følge op.

Læs mere om arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår

APV-tjekliste fra Arbejdstilsynet

Tjeklisterne hjælper jer med at finde problemer med arbejdsmiljøet, når I skal lave arbejdspladsvurdering

APV-tjekliste til læger, tandlæger og dyrlæger

APV-tjekliste til fysioterapeuter og kiropraktorer

APV-tjekliste til praktiserende læger

APV-tjekliste til tandlæger

Andre informationsmaterialer om APV

Materialer fra BFA Velfærd og Offentlig administration der kan understøtte og lette virksomhedernes arbejde med arbejdspladsvurderingen

APV-materialer fra BFA Velfærd og Offentlig administration

Vejledning om hvorfor og hvordan man kan indarbejde spørgsmål om sundhedsfremme i APV’en  

Arbejdspladsvurdering (APV) Sund By Netværket

At-vejledninger

Arbejdspladsvurdering - At-vejledning D.1.1Henter PDF