Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

APV i landbrug, skovbrug og fiskeri

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV'en i landbrug, skovbrug og fiskeri er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.

Mange virksomheder skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV.

APV handler helt kort om at finde ud af:

  • Om I har problemer med arbejdsmiljøet
  • Hvor problemerne eventuelt er
  • Hvordan I løser problemerne
  • Hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og
  • Hvornår I skal følge op.

Læs mere om arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår

APV-tjeklister fra Arbejdstilsynet

Tjeklisterne hjælper jer med at finde problemer med arbejdsmiljøet, når I skal lave arbejdspladsvurdering

APV-tjekliste til landbrug, skovbrug og fiskeri

APV-tjekliste til landbrug

APV-tjekliste til skovbrug og gartneri

Andre informationsmaterialer om APV

Materialer fra BAU Jord til Bord der kan understøtte og lette virksomhedernes arbejde med arbejdspladsvurderingen

APV net - et hjælpeværktøj til jordbrugsbranchen fra BAU Jord til Bord

Vejledning om hvorfor og hvordan man kan indarbejde spørgsmål om sundhedsfremme i APV’en  

Arbejdspladsvurdering (APV) Sund By Netværket

At-vejledninger

Arbejdspladsvurdering - At-vejledning D.1.1

Gravides arbejdsmiljø

Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produkter der indeholder sundhedsskadelige stoffer. Derfor skal det vurderes, om der er risiko for negativ indvirkning på graviditeten/amningen. Arbejdsgiveren har pligt til at træffe en række foranstaltninger i form af tekniske hjælpemidler, arbejdets tilrettelæggelse, omplacering etc.
Læs mere hos BAU Jord til Bord:


Henter PDF