Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Branchegruppe: Landbrug, skovbrug og fiskeri

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri

 • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • Dyrkning af tobak
 • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • Planteformering
 • Landskabspleje
 • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
 • Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
 • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • Avl af malkekvæg
 • Avl af andet kvæg og bøfler
 • Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 • Avl af smågrise
 • Dyrkning af sukkerrør
 • Dyrkning af tekstilplanter
 • Blandet drift
 • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • Dyrkning af ris
 • Avl af pelsdyr mv.
 • Skovning
 • Ferskvandsfiskeri
 • Havbrug
 • Dyrkning af druer
 • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
 • Havfiskeri
 • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
 • Dyrkning af citrusfrugter
 • Serviceydelser til skovbrug
 • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
 • Avl af får og geder
 • Produktion af slagtesvin
 • Fjerkræavl
 • Kenneler
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • Ferskvandsbrug
 • Dyrkning af olieholdige frugter
 • Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
 • Gartneri


Henter PDF