Fokusområder i landbrug

Arbejdstilsynet har sammen med BFA Jord til Bord udpeget en række fokusområder, hvor der er særligt brug at forebygge arbejdsmiljøproblemer

Mælkeproduktion

(DB07: Avl af malkekvæg) 

Ulykker

 • Ulykker ved håndtering af dyr, fx ved flytning, malkning og indfangning.
 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele ved markmaskiner 
  og ved af- og tilkobling til traktor.
 • Fald fra højden, fx fald fra stige, halmloft og ved vedligeholdelse af tag.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Løft af sække ved foderblanding.
 • Løft, træk og bæring af kalve (levende og døde).
 • Arbejdsstillinger og -bevægelser med armene i og over skulderhøjde ved 
  malkning fra malkegrav.

Kemi:

 • Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved malkning, rengøring af malkemaskiner 
  og andet udstyr samt arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

Svineproduktion

(DB07: Avl af smågrise og Produktion af slagtesvin - enslydende fokusområder i disse to 
brancher)

Ulykker:

 • Ulykker ved håndtering af dyr, fx flytning af svin i stald.
 • Fald, glid og snublen, fx i stalde og ved udendørs arbejde.
 • Fald fra højden, fx fald fra vognlad ved læsning og rengøring.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Løft og bæring af sække og spande i forbindelse med fodring.
 • Træk af kadaver.
 • Arbejdsstillinger ved indfangning og behandling af smågrise i farestald.

Kemi:

 • Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved nedvaskning af svinestalde og andet arbejde, 
  hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

Planteavl

(DB07: Dyrkning af korn (undtagen ris))

Ulykker:

 • Fald, glid og snublen, fx i stalde, vaskehal samt udendørs.
 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele på markmaskiner 
  og skæreskader ved brug af kædesav.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Løft af sække med gødning og korn.
 • Løft af folieruller.
 • Løft, træk og skub af hjul til traktorer.

Kemi:

 • Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved rengøring af maskiner, håndtering af kemikalier 
  som fx bekæmpelsesmidler og andet arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

BFA Jord til Bord har samlet en række materialer til fokusområderne her