Forebyg ulykker med kvæg og svin

Siden 2012 har der været en stigning i antallet af ulykker ved håndtering af svin og kvæg. Arbejdet med kvæg og svin er den hyppigste årsag til alvorlige ulykker i landbruget.

Forebyg ulykker med kvæg og svin

Fire ud af ti af de alvorlige ulykker hos mælkeproducenterne sker, når landmænd og medhjælpere skal håndtere malkekvæget. Hos svineproducenterne sker en fjerdedel af de alvorlige ulykker ved håndtering af svinene.

Ulykker med kvæg sker

 • Ved håndtering af kvæg i stald – fx løbet ned, ramt, klemt mellem kvæg og væg/inventar
 • Ved indfangning og drivning af kvæg - fx ramt af, løbet ned af kvæg eller stanget
 • Ved malkning – fx sparket af kvæg, trådt på hånd eller fod
 • Ved behandling af kvæg, klovbeskæring, kælvning, yverbetændelse mv. – fx sparket, trådt på el. ramt af

Ulykker med svin sker

Ved håndtering af svin i stald – fx løbet ned, ramt af eller klemt mod staldinventar
Ved flytning af orner – fx bidt eller ramt af hoved
Planlægning, sikkerhedsforanstaltninger og viden om dyrenes naturlige adfærd kan være med til at forebygge disse ulykker.

Videoer om håndtering af svin
Videoer om håndtering af kvæg

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med kvæg og svin

Arbejdsgiveren

 • Sørg for at medarbejderen har/får viden om kvæg og svins naturlige reaktionsmønstre.
 • Indret drivgange med passende bredde, uden udragende dele og med skridsikkert underlag.
 • Planlæg arbejdet, så der er den fornødne tid og resurser til håndtering af kvæget.
 • Arranger at der er to om behandling dyr, at fiksering kan anvendes og der er flugtmuligheder.
 • Udlever sikkerhedsfodtøj til medarbejderne
 • Aftal med dine medarbejdere hvordan dyrene skal håndteres og følg op på at det sker.

Ansatte

 • Driv dyrene uden at påføre dyret smerte. Brug tilstrækkelig tid og undgå pludselig støj.
 • Driv ikke på kvæg og svin der er urolige eller udviser tegn på aggressivitet.
 • Brug drivplader ved drivning af svin og brug ikke grime på kvæg som ikke er trænet til det.
 • Vær to om behandling af dyr, anvend om nødvendigt fiksering og sørg for at der er flugtmuligheder.
 • Anvend det udleverede sikkerhedsfodtøj.

 

 

Vil du vide mere

Arbejde med kvæg

Arbejde med kvæg (pdf)

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg (pdf)

Faktaark om færdsel blandt dyr (nr. 13) (pdf)

Faktaark om håndtering af køer (nr. 21) (pdf)

Faktaark om håndtering af nykælvede køer (nr. 24) (pdf)

Arbejde med svin

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin (pdf)

Arbejdsmiljø i svinestalde (pdf)

Paspåkroppen.dk (drivning af grise) (pdf)