G� til hovedindholdet

Branchegruppe: Metal og maskiner

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen metal og maskiner

 • Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
 • Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
 • Støbning af letmetalprodukter
 • Fremstilling af våben og ammunition
 • Fremstilling af bly, zink og tin
 • Oparbejdning af nukleart brændsel
 • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • Fremstilling af letmetalemballage
 • Prægning af mønter
 • Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
 • Overfladebehandling af metal
 • Maskinforarbejdning
 • Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
 • Fremstilling af stænger ved koldtrækning
 • Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
 • Støbning af jernprodukter
 • Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
 • Fremstilling af håndværktøj
 • Koldbehandling
 • Fremstilling af ædelmetaller
 • Fremstilling af låse og hængsler
 • Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
 • Fremstilling af aluminium
 • Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • Fremstilling af tråd ved koldtrækning
 • Støbning af stålprodukter
 • Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • Fremstilling af kobber
 • Fremstilling af hydraulisk udstyr
 • Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
 • Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
 • Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
 • Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • Fremstilling af andre haner og ventiler
 • Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
 • Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
 • Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
 • Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
 • Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

Henter PDF