Gå til hovedindholdet

Særligt fokus på ergonomi i nærings- og nydelsesmiddelindustrien i 2021

Som arbejdsgiver i nærings- og nydelsesmiddelindustrien kan du forebygge smerter og sygdom ved at fokusere på de arbejdsprocesser, hvor dine medarbejdere udsættes for fysisk anstrengende arbejde. I første halvår af 2021 har vi ekstra fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø hos virksomheder, der fremstiller nærings- og nydelsesmidler.

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan mindske risikoen for at medarbejderne i nærings- og nydelsesmiddelindustrien udvikler muskel- og skeletbesvær fx får ondt i arme, nakke, skuldre, ryg eller knæ. Smerter opstår ofte, når medarbejderne løfter, bærer, trækker eller skubber ting eller arbejder i dårlige arbejdsstillinger.

I første halvår af 2021 har vi ekstra fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Derfor fører vi i år en særlig tilsynsindsats hos nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Sådan forbedrer du jeres ergonomiske arbejdsmiljø

Hvis du som arbejdsgiver i nærings- og nydelsesmiddelindustrien vil forebygge muskel- og skeletbesvær, kan du starte med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor du kan forbedre arbejdsmiljøet med hjælpemidler, planlægning eller oplæring fx:

Skab et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Nærings- og nydelsesiddelindustrien 2020. Variation af opgaverne. Tilpasning af arbejdspladsen. Oplæring i hjælpemidler. Hjælpemidler til at løfte og bære

Varier arbejdet ved at skifte imellem arbejdsopgaver

Hvor: Der er ofte ensartede bevægelser, der gentages i mere end halvdelen af arbejdsdagen, fx ved manuel pakning og palletering. Det kan også være, at medarbejderne arbejder med uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser, fx ved sorteringsarbejde samt arbejde ved transportbånd.

Hvordan: Planlæg arbejdet, så medarbejderne kan skifte mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af deres arbejdsdag. Ved at rotere mellem arbejdsopgaverne mindskes risikoen for at medarbejderne belaster de samme dele af kroppen.

Indret arbejdspladsen til medarbejderen

Hvor: Ryggen bliver belastet, hvis medarbejderen arbejder med foroverbøjet ryg, vrider i ryggen, fx hvis flere medarbejder i forskellig højde arbejder ved transportbånd eller borde i samme højde ved fx pakning af færdigvarer, ilægning i kasser som står på paller eller pakning af de lave hylder på reoler. Medarbejderne kan også belaste arme og skuldre ved arbejde med løftede arme fx ved påfyldning af råvarer eller pakning af de øverste hylder på reoler eller vogne.

Hvordan: Indret arbejdspladsen til den enkelte medarbejder, fx ved indstilling af bordhøjden, så den passer til hver medarbejder, brug palleløftere til at få paller, reoler og vogne op i højden.

Oplær medarbejderen i at anvende korrekte tekniske hjælpemidler

Hvor: Det kræver grunding oplæring at bruge tekniske hjælpemidler korrekt. Oplæring er særligt relevant, når nye medarbejdere starter, når medarbejdere skifter arbejdsopgaver eller ved indkøb af nye tekniske hjælpemidler.

Hvordan: Giv grundig oplæring og instruktion i, hvor de tekniske hjælpemidler skal bruges, og hvordan de fungerer. Hæng fx også en trin for trin guide op i kaffestue eller lignende.

Brug egnede tekniske hjælpemidler – i stedet for at løfte og bære

Hvor: Løfter eller bærer medarbejderne tunge sække med fx mel eller frø, i forbindelse med afvejning og påfyldning af ingredienser eller færdigvarer i pakkeriet.

Hvordan: Brug for eksempel elektriske palleløftere, transportbånd eller vakuumløftere. Husk at sikre jer, at færdselsvejene er ryddet.

Værktøjskassen

Der findes gode værktøjer til at arbejde struktureret med at finde og forbedre problemer med ergonomi. Se mere her:

Fakta om ergonomiske forhold

Modtagelse og håndtering af bagerivarer

Udvalgte brancher

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien: Brancher i særlig tilsynsindsats

Sådan fører vi tilsyn med ergonomi

 • Tunge løft

  Når vi kommer på tilsynsbesøg, undersøger vi fx de arbejdsopgaver, hvor medarbejdere løfter sække med råvarer fx mel, frø og korn. Vi ser også på arbejdsopgaver, hvor medarbejderne pakker kasser på paller.

  Det kan nemt give skader, hvis medarbejderne løfter med ryggen bøjet eller vredet eller med albuerne over skulderhøjde under selve løftet. Det kan fx skyldes pladsmangel. Mange gentagne løft af fx sække eller kasser over en dag er også noget, vi har fokus på.

   

  Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området

 • Bæring

  På et tilsynsbesøg ser vi på opgaver, hvor medarbejderne skal bære fx sække og dunke med mel og ingredienser. På besøget er vi interesseret i, hvor langt medarbejderne skal bære råvarerne. Hvis de bærer over lange afstande, hvis der er pladsmangel, niveauforskel og ujævnt underlag bliver belastningen større, og risikoen for en uventet belastning stiger.

   

  Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området

 • Arbejdsstillinger og -bevægelser

  Forskellige dele af kroppen belastes ved forskellige arbejdsopgaver, derfor har vi fokus på forkerte arbejdsstillinger, når vi kommer på tilsynsbesøg.

  Ryggen bliver belastet, hvis medarbejderne arbejder med foroverbøjet ryg på grund af fx manglende indstilling af bordhøjden til den enkelte medarbejder, især hvis de samtidigt har kraftbetonet arbejde. Nakke og skuldre kan blive belastet, hvis I arbejder med armene løftede eller langt fra kroppen i en stor del af jeres arbejdsdag. Det kan fx være tilfældet ved manuel pakning og palletering, ved sorteringsarbejde samt arbejde ved maskinanlæg og transportbånd.

  På et tilsynsbesøg har vi fokus på, hvordan skuldre, ryg og arme bliver belastet. Det er nemlig hårdt for kroppen, hvis medarbejderne arbejder med armene løftet fx over skulderhøjde, hvis de har armene langt fra kroppen eller arbejder på steder, hvor der er lidt plads. Arbejde med løftede arme forekommer fx, når medarbejderne placerer emner i reoler, vogne, stativer eller arbejder ved transportbånd.

   

  Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på området

 • Ensidigt, gentaget arbejde

  Det er sundt for kroppen at skifte mellem forskellige slags bevægelser i løbet af en dag. På et tilsynsbesøg har vi fokus på de arbejdsbevægelser, der gentages mange gange i løbet af en dag. Arbejder medarbejderne med ensartede bevægelser, der gentages ofte og i mere end halvdelen af arbejdsdagen, fx ved kvalitetskontrol, kalder vi det ofte ensidigt, gentaget arbejde. Det kan fx være ved pakning af produkter eller ved ilægning og fratagning fra maskiner. Vores tilsynsførende vurderer, hvor ofte og i hvor lang tid medarbejderne arbejder med bevægelsen.

  Ved ensidigt, gentaget arbejde bliver risikoen for skader større, hvis medarbejderne anvender kraft, arbejder i dårlige arbejdsstillinger, eller hvis arbejdet stiller krav til præcision og koncentration.

   

  Brug vores vejledning til at få et overblik over reglerne på områdetHenter PDF