Offshore olie- og gasaktiviteter

Arbejdstilsynet har samlet al information om offshore, olie- og gasaktiviteter på en ny hjemmeside. Vælg et emne herunder og gå direkte til indholdet på den nye hjemmeside.

Arbejdstilsynet har samlet al information om offshore, olie- og gasaktiviteter på en ny hjemmeside. Vælg et emne herunder og gå direkte til indholdet på den nye hjemmeside.

Disse krav skal være opfyldt for konstruktion af offshoreanlæg. En sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR) skal dokumentere, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på offshoreanlægget er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt.

Sådan anmelder I ulykker og nærved-hændelser til de relevante myndigheder

 

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter

 

Lav anonym indberetning ved mistanke om overtrædelse af reglerne om sikkerhed og sundhed på et offshoreanlæg

 

Sådan fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet indenfor offshore olie og gas.

 

Arbejdstilsynet er den ansvarlige myndighed for sikkerhed og sundhed på anlæg mv. offshore i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas.

 

En række råd, komitéer og kommissioner har opgaver i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.