Offshore olie- og gasaktiviteter

Arbejdere på offshore-anlæg

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche offshore olie- og gasaktiviteter, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Disse krav skal være opfyldt for konstruktion af offshoreanlæg.

En sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR) skal dokumentere, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på offshoreanlægget er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt.

Sådan anmelder I ulykker nærved-hændelser og erhvervssygdomme til de relevante myndigheder.

 

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter.

 

Læs om, hvordan du indberetter sikkerheds- og sundhedsproblemer på offshore arbejdspladser der indvinder olie og/eller gas.

 

Sådan fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet indenfor offshore olie og gas.

 

Arbejdstilsynets opgaver, godkendelse og anmeldelse af brøndaktiviteter, tilladelse til drift, ændringer og demontering.

 

En række råd, komitéer og kommissioner har opgaver i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.