Sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR)

En sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR) skal dokumentere, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på offshoreanlægget er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt

Sikkerheds- og sundhedsredegørelsen skal også dokumentere, at virksomheden kan styre disse risici på en kontrolleret måde, og om nødvendigt evakuere anlægget på en effektiv og kontrolleret måde i kritiske situationer.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelsen skal opdateres, når der sker væsentlige ændringer af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold eller i driftsforholdene på anlægget.

Minimumskrav til sikkerheds- og sundhedsredegørelse

  • En udførlig beskrivelse af offshoreanlægget og dets operationelle forhold.
  • En udførlig beskrivelse af ledelsessystemet for sikkerhed og sundhed.
  • En identifikation af de potentielle farer for store ulykker og skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet og ved ophold på anlægget.
  • En vurdering af risici og dokumentation for, at disse risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt (ALARP-princippet).
  • Dokumentation af, at evakuering til et sikkert sted kan finde sted på en effektiv og kontrolleret måde i kritiske situationer.

Læs mere om risikostyring