Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i kriminalforsorgen

Arbejdstilsynet gennemfører et pilotforsøg i kriminalforsorgen med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører fra september 2020 et pilotforsøg i kriminalforsorgen, hvor vi sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Formålet med forsøget er at afprøve en ny tilsynsmetode, som sætter psykisk arbejdsmiljø i centrum på en ny måde.

Pilotforsøget sætter særligt fokus på, hvordan vi igennem tilsynsforløbet kan motivere jer til at igangsætte og sprede initiativer inden for det psykiske arbejdsmiljø, som imødekommer og forebygger belastninger i arbejdet i kriminalforsorgen. I indsatsen er der indbygget dialog med ledelse i områdekontorerne, og der vil i forløbet blive afholdt møder, hvor både relevant ledelse og medarbejdere deltager.

Ud over dialog og møder med jer om det psykiske arbejdsmiljø, vil indsatsen bestå af tilsyn på enhederne i kriminalforsorgen, fx fængsler, hvor vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Hvorfor er kriminalforsorgen udvalgt til at indgå i indsatsen?

Kriminalforsorgen er udvalgt på baggrund af data og Arbejdstilsynets erfaringer med branchen, der viser, at kriminalforsorgen bl.a. har udfordringer med vold og trusler samt med høje følelsesmæssige krav i arbejdet.Henter PDF