G� til hovedindholdet

Branchegruppe: Slagterier

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen slagterier

  • Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
  • Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
  • Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
  • Fremstilling af fiskemel
  • Forarbejdning af svinekød
  • Forarbejdning af andet kød

Henter PDF