Transport af gods

Lastbilchauffører

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche transport af gods, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Transport af gods og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Transport af gods.

 

Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke at være sådan.

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

 

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

 

Hvert år sker der alvorlige ulykker, hvor personer bliver påkørt, når lastbiler læsses eller aflæsses.

 

Her kan du se, hvordan I undgår alvorlige faldulykker, når I læsser gods og klargør lastvognen.

 

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker ved, at gods eller tekniske hjælpemidler, fx en kran eller en pallevogn, vælter eller styrter ned.