G� til hovedindholdet

Branchegruppe: Transport af gods

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen transport af gods

 • Sø- og kysttransport af gods
 • Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • Rumfart
 • Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • Lufttransport af gods
 • Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
 • Andre post- og kurertjenester
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • Transport af gods ad indre vandveje
 • Erhvervshavne
 • Parkering og vejhjælp mv.
 • Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
 • Flytteforretninger
 • Godstransport med tog
 • Stationer, godsterminaler mv.
 • Godshåndtering
 • Vejgodstransport

Henter PDF