Fokusområde for branchen transport af gods

BFA Transport, Turisme, Service og Jord til Bord har udvalgt en række BFA-materialer, som virksomhederne inden for vejgodstransport kan bruge i arbejdsmiljøarbejdet på fem særlige fokusområder.

Når Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn i virksomheder inden for vejgodstransport, er der særlig fokus på fem områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for at forebygge konkrete problemstillinger.

De fem fokusområder er:

  • Snublen ved færden
  • Fald ved arbejde i højden
  • Akut fysisk ovebelastning ved manuel håndtering af hjælpemidler og gods
  • Risiko for at blive ramt af nedfaldne genstande ved hejsning/løft/transport af gods
  • Risiko for at blive påkørt ved aflæsning.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Transport, Turisme, Service og Jord til Bord har haft mulighed for at komme med input til fokusområderne og forberede aktiviteter, der kan understøtte Arbejdstilsynets tilsyn i branchen. Arbejdstilsynet vil på tilsynsbesøgene informere virksomhederne om branchefællesskabets materialer.

Relevante BFA-materialer

BFA transport og engros har udvalgt disse materialer, som kan understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde på de fem fokusområder:

Risikovurdering - folder (pdf)

Undgå de typiske arbejdsulykker i godstransportbranchen - faktaark (pdf)

Bevar ryggen - temaside med gode råd om, hvordan lagermedarbejdere løfter bedst og passer på ryggen

Distribution af varer - branchevejledning

Sikkerhed - lige ud af landevejen - folder med inspiration til arbejdsmiljøarbejdet, herunder eksempler på grundmateriale om arbejdsmiljø, de forskellige transportområder samt udvalgte temaer (pdf)