Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Forebyg alvorlige ulykker ved vejgodstransport

Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke at være sådan.

Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke at være sådan. Alvorlige ulykker og dødsulykker kan nemlig forebygges, fordi det ofte er de samme ting, der går galt. Og det er nemt at tage fat på forebyggelsen og indarbejde gode vaner, fx ved at følge enkle og konkrete råd.

Når I som virksomhed kører med gods, er der risiko for nogle helt bestemte typer af ulykker, hvor det går rigtigt galt. Der sker hvert år især ulykker, hvor personer bliver påkørt ved læsning og aflæsning. Der sker også ulykker, hvor chaufføren falder ned eller bliver ramt af gods, der vælter eller bliver tabt. Når ansatte læsser gods af eller på lastvognen og gør den klar, kan der også ske ulykker. Det betyder, at mange af både de alvorlige ulykker og dødsulykkerne kan undgås, hvis I sætter fokus på at forebygge nogle enkle, men afgørende situationer.

 

Undgå personpåkørsel 

Undgå ulykker med gods

Undgå faldulykkerHenter PDF