Undervisning

lærer

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche undervisning, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Undervisning og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen undervisning.

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

 

Mange skoler og undervisningsinstitutioner har problemer med indeklimaet. Problemerne skyldes fx utætte og dårligt vedligeholdte tage, eller for meget støv som følge af dårlig rengøring. Mange af problemerne kan I heldigvis løse med simple tiltag, mens andre problemer kan tage længere tid at blive løst.

Få konkrete råd til, hvordan I kan forebygge og løse indeklimaproblemer på kontoret.