Fokusområder for branchen undervisning

Arbejdstilsynet og BFA Velfærd og Offentlig administration har aftalt en række arbejdsmiljøproblemer, som der skal være særligt fokus på.

Inden for branchegruppen ’Undervisning’ vil drejer det sig om:

 • Folkeskoler 
 • Specialskoler for handicappede
 • Ungdoms- og efterskoler
 • Tekniske skoler og fagskoler

Folkeskoler 

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med arbejdet med elever med særlige behov og sociale problemer (inklusion).
 • Psykisk og fysisk vold samt traumatiske hændelser ved 
  - fastholdelse/adskillelse af elever for eksempel i forbindelse med slåskampe mellem elever.
  - trusler, overfusninger og aggressiv adfærd fra elever og forældre rettet mod ansatte.

Støj:

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelses-mæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker:

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Specialskoler for handicappede

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med
  - arbejdet med elever med særlige behov og grænseoverskridende adfærd.
  - samarbejdet med forældre med sociale problemer og klager fra/konflikter med forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser: Vold og trusler i forbindelse med pædagogisk arbejde.


Støj:

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker:

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Akut fysisk overbelastning i forbindelse med,
  - at elever hopper op på ryggen af de ansatte.
  - at en ansat griber ud efter en elev, der falder.

Ungdoms- og efterskoler

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk og fysisk vold i forbindelse med
  - fastholdelse/adskillelse af elever (fx ved slåskampe mellem elever) eller i forbindelse med undervisning.
  - trusler, overfusninger og aggressiv adfærd fra elever og forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser: Trusler generelt.

Støj:

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker:

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Køkken- og kantinepersonale: løft/bæring af melsække og varer.

Tekniske skoler og fagskoler

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med,
  - at håndtere/støtte forældre med sociale problemer.
  - at håndtere klager/konflikter i forbindelse med forældresamarbejdet.
 • Vold og traumatiske hændelser: Traumatiske hændelser, fx ved skarp kritik eller konflikt med forældre eller elever.

Støj:

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker:

 • Fald og snublen på indendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Faglærere på murer-uddannelsen: Løft/bæring af mørtelsække.
 • Faglærere på metal-uddannelsen: Løft/bæring af metalplader og rørprofiler.

BFA-materialer

BFA har samlet en række materialer til fokusområderne