Vand, kloak og affald

Affaldssortering

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet i din branche vand, kloak og affald, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler

Se hvordan I forbereder virksomheden på Arbejdstilsynets besøg. I kan bruge arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Vand, kloak og affald og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Vand, kloak og affald.

 

Danmarks Statistiks branchekoder for vand, kloak og affald

Få hjælp til at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

 

Vand, kloak og affald er den branchegruppe, der i 2019 har flest anmeldte arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen. Her kan du få viden om de arbejdsulykker, der sker i branchen.