Forebyg coronasmitte i butikker

Opdateret 15.5

30. april 2020

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i butikker som for alle andre arbejdspladser. Derfor skal butiksejere iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risikoen for, at medarbejderne bliver smittet med coronavirus, så effektivt som muligt.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed sammen udarbejdet retningslinjer for butikkers forebyggelse af smitte med COVID-19.

Retningslinjerne indeholder krav til indretning af lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Retningslinjerne beskriver også, hvilke konkrete tiltag arbejdsgiverne kan iværksætte med hensyn til:

  • Tilrettelæggelse af arbejdet
  • Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen og opsætning af information
  • Adfærd og hygiejne
  • Håndtering af sygdom og symptomer

Herudover indeholder materialet en række gode råd til butikkens kundehåndtering.

Se retningslinjerne til butikker.