Hvordan forebygges coronasmitte ved arbejde i dagtilbud?

14. maj 2020

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i dagtilbud som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at børnene smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for konkrete tiltag

Sundhedsstyrelsen har som erstatning for de tidligere branchespecifikke vejledninger udarbejdet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her.

Særligt for dagtilbud

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen indgår ikke længere:

  • en anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver
  • at børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden under spisning
  • at børn skal opdeles i mindre grupper (fx fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).

Vejledningens generelle krav om 1 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

Det er således anbefalingen, at

  • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag
  • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer
  • afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende.

Læs mere om smitteforebyggelse i dagtilbud på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.

Hvis du som skole eller daginstitution har spørgsmål til retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet kan du kontakte: Hotline om coronavirus for skoler og institutioner på tlf.: 70 80 67 07. Hotlinen har åben mandag til fredag kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 12-16.