Hvordan forebygges coronasmitte ved arbejde i Danmarks Domstole

29. april 2020

I forbindelse med den gradvise genåbningen af samfundet har Danmarks Domstole i dialog med relevante aktører udarbejdet generelle retningslinjer og anbefalinger til genåbningen af domstolene.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Der ligger i planen klare retningslinjer for håndtering af arbejdet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – herunder også for, hvilke foranstaltninger arbejdsgiveren bør iværksætte for at forebygge smitte med coronavirus.

Find den samlede plan for genåbningen af domstolene her

OBS: Se særligt afsnit 4 ift. de sundhedsmæssige anbefalinger til en forsvarlig afvikling af arbejdet hos domstolene.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.