Hvordan forebygges coronasmitte ved arbejde på efterskoler og frie fagskoler?

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på efterskoler og frie fagskoler som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at eleverne smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for konkrete tiltag

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, der også gælder for efterskoler og frie fagskoler.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her

Sundhedsstyrelsen har desuden udgivet en vejledning til børn og voksne i risikogrupper.

Vejledningen kan findes her (sst.dk)

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for konkrete tiltag

Find spørgsmål og svar om retningslinjer for smitteforebyggelse på efterskoler og frie fagskoler på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.

Hvis du som skole eller daginstitution har spørgsmål til retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet kan du kontakte: Hotline om coronavirus for skoler og institutioner på tlf.: 70 80 67 07. Hotlinen har åben mandag til fredag kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 12-16.