Vejledende informationsmateriale for folkekirken og andre trossamfund

Dato: 17.5

Folkekirken og andre trossamfund kan igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden. Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.

Det giver mulighed for:

  • Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
  • Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
  • Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.
  • Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.

Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.

De nye retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund kan læses her