Nye retningslinjer skal hjælpe myndigheder og sociale tilbud med at genoptage aktiviteter på socialområdet

Dato: 15.5

Socialområdet er et kritisk område, som ikke har været lukket ned, men flere aktiviteter har været sat helt eller delvist i bero, og disse skal nu gradvist genoptages.  

Socialstyrelsen har derfor udarbejdet retningslinjer, som skal bidrage til, at aktiviteterne kan genoptages på en forsvarlig og tryg måde. Retningslinjerne skal understøtte fagprofessionelle på socialområdet i deres arbejde med at sikre, at udsatte børn, unge og voksne gradvist kan vende tilbage til en mere normal hverdag.

Læs Socialstyrelsens retningslinjer her

Arbejdsmiljøregler

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på socialområdet som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at eleverne smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.