I ekstraordinære situationer skal der mere end ordinære møder til at skabe god medarbejderinddragelse

Da coronapandemien lukkede Danmark ned, skruede tillidsrepræsentanterne og ledelsen i PPR, Aarhus Kommune, op for samarbejdsmøderne. Det har givet medarbejderne en tydeligere stemme under de store forandringer, der er fulgt med virusset.

Fire til seks gange på et år er normal mødefrekvens i MED-udvalget i Aarhus Kommunes PPR-afdeling (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Møderne samler ledelsen, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne og giver afdelingens mere end 100 medarbejdere indflydelse på deres arbejdsmiljø og -vilkår.

Ugentlige samarbejdsmøder

Coronavirusset ændrede på kort tid arbejdsbetingelserne i afdelingen. Derfor skruede ledelsen og medarbejderrepræsentanterne i fællesskab op for MED-udvalgets møder og udvidede deltagerflokken med samtlige mellemledere:

”Det gik op for os, at der kom nye retningslinjer hver anden til tredje dag. Siden da har vi haft møder med en uge til 14 dages mellemrum. Samtidig har vi lagt ekstra møder ind, når der var noget, vi blev opmærksomme på,” fortæller Britt Riber, der er psykolog og tillidsrepræsentant i PPR.

Medarbejder til låns

Nye beslutninger fra regeringen eller kommunens ledelse har gang på gang rejst spørgsmålet, hvad betyder det for den enkelte medarbejder. På samarbejdsmøderne i PPR har de fx talt om, hvordan der bliver skabt de bedst mulige rammer for de medarbejdere, der under coronatiden bliver udlånt til arbejdsopgaver i andre afdelinger i Aarhus Kommune:

”Udlånsaftalen har fået meget plads på møderne. Hvem skal udlånes – til hvad skal de udlånes? Vi har samlet nogle tråde op, der nemt kan blive tabt i travlheden. Hvordan sikres forberedelsen af den enkelte medarbejder? Hvordan bevares kontakten og tilknytningen til egen afdeling under udlån? Det må ikke falde mellem to stole,” forklarer Britt Riber.

Et forpligtende samarbejde

Britt Riber glæder sig til, at situationen igen bliver ”normal”. Men erfaringerne fra Coronakrisen tager hun med videre:

”Vi har set i praksis, at de akutte møder giver andre muligheder end de langtidsplanlagte. Det vil ikke undre mig, hvis vi i fremtiden begynder at indkalde til virtuelle møder med kort varsel, når der opstår noget, vi skal tage stilling til.”

Hvad der skal til for at få et tæt samarbejde op at køre midt under en krise, er hun ikke i tvivl om:

”Det kræver, at begge parter tør at invitere til samarbejde. Som medarbejderrepræsentant er det vigtigt at huske, at det er ledelsen der har beslutningskompetencen. Men det sker ikke altid, at medarbejderne selv går til ledelsen med bekymringer og refleksioner, derfor sidder tillidsrepræsentanterne ofte med en viden, der kan styrke ledelsen beslutningsgrundlag.”

Læs om inddragelse af medarbejdere i forebyggelse af coronasmitte