Retningslinjer for erhvervsrejsende

Regeringen har besluttet at lette adgangen for erhvervsrejsende ind og ud af Danmark. Som led i aftalen om yderligere genåbning i fase 2 er der udarbejdet en række retningslinjer og konkrete rejseråd, så der på sundhedsmæssig forsvarlig måde kan blive åbnet op for at foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Dato: 25.5

Læs mere i 

retningslinjerne,

rejseråd for erhvervsrejser og

informationsmaterialet til tilrejsende erhvervsrejsende

på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Arbejdsmiljøregler

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for erhvervsrejsende som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at eleverne smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.