Retningslinjer for genåbning af forlystelsesparker

Forlystelsesparker kan genåbne pr. 27. maj 2020, og der er udarbejdet retningslinjer på området. Retningslinjerne beskriver bl.a. hvordan forlystelsesparkerne skal have fokus på styring af gæstestrømme og gæstekapacitet, rengøring, afskærmning mv.

Læs retningslinjer for genåbning af forlystelsesparker her

Arbejdsmiljøregler

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i forlystelsesparker som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at gæsterne smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.