Forebyg coronasmitte i hoteller, feriecentre mv.

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i hoteller, feriecentre mv. som for alle andre arbejdspladser. Derfor skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risikoen for, at medarbejderne bliver smittet med coronavirus, så effektivt som muligt.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed sammen udarbejdet retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 i restauranter, caféer, hoteller, feriecentre og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter.

Retningslinjerne beskriver bl.a., hvilke konkrete tiltag arbejdsgiverne kan iværksætte med hensyn til:

  • Tilrettelæggelse af arbejdet
  • Indretning af lokaler og udendørsarealer
  • Adfærd og hygiejne
  • Håndtering af sygdom og symptomer

Se retningslinjerne til restauranter, caféer, hoteller, feriecentre mv.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret har telefontid mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.