Retningslinjer for genåbning af kulturinstitutioner og sportsfaciliteter, hvor publikum bevæger sig rundt

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, zoologiske anlæg, akvarier, idræts- og fritidsfaciliteter, professionel sport, biblioteker, arkiver og lignende, hvor publikum bevæger sig rundt.

8. Juni 2020

Forudsætningen for, at kulturinstitutionerne kan genåbne er, at ansatte og besøgende kan føle sig trygge ved at arbejde på og besøge institutionerne.

Det indebærer, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne.

Læs retningslinjer for genåbning på kulturministeriets område her

Arbejdsmiljøregler

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på kulturinstitutioner som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at eleverne smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.