Forebyg smitte med COVID-19 på minkfarme

Der er fundet tilfælde af COVID-19 blandt både medarbejdere og mink på en minkfarm i Danmark. Ligesom på alle andre arbejdspladser er det arbejdsgiverens ansvar at iværksætte foranstaltninger, der forebygger risikoen for, at medarbejderne bliver smittet med COVID-19, så effektivt som muligt.

29. juni 2020

Fundet af COVID-19 i minkbesætninger betyder, at minkfarme er arbejdspladser, hvor der skal følges særlige anbefalinger for at forebygge smitte af medarbejdere, der arbejder i minkproduktionen.

Oplys og inddrag medarbejderne i smitteforebyggelse

Arbejdstilsynet understreger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med COVID-19. 

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at reducere risikoen for smitte med COVID-19.

Forholdsregler ved kontakt til mink, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved kontakt med mink i en mistænkt eller smittet besætning:

Forholdsregler - ved mistanke eller bekræftet smitte

Forholdsregler ved kontakt til mink – hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved kontakt med mink, der ikke er under mistanke for eller smittede med COVID-19:

Forholdsregler - hvor der ikke er mistanke eller smittede

Hvad skal du gøre ved mistanke om COVID-19 i dine mink?

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvad du skal gøre ved mistanke om smitte blandt dine mink.

Læs mere om mink og COVID-19