Hospitaler, sundhed og ældre

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer til sundheds- og ældresektoren i forhold til håndtering af COVID-19. 

Her kan du finde retningslinjer til ansatte og ledere i sundheds- og ældresektoren og en række sundhedsfaglige råd til, hvordan du skal forholde dig i dit daglige arbejde, så du bedst passer på borgere, patienter, dine kollegaer og dig selv.

Find materialerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Arbejdsmiljøregler

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i sundheds- og ældresektoren som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har derfor pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.