Coronavirus

På denne side kan du se de informationsmaterialer, som Arbejdstilsynet har udarbejdet om forebyggelse af coronavirus (Covid-19).

Information til alle brancher

Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejderne har adgang til og er instrueret i at benytte personlige værnemidler. Læs mere om brug af værnemidler mod coronasmitte på tværs af brancher og faggrupper.

Pludselige forandringer, som vi har oplevet som følge af COVID-19, kan sætte det psykiske arbejdsmiljø og trivslen under pres.

Her finder du viden og informationsmaterialer om rengøring – både til medarbejdere der gør rent professionelt, og medarbejdere der ikke normalt udfører rengøringsopgaver.

Arbejdsgiveren skal samarbejde med medarbejderne om at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

Har du ansatte, der ikke taler dansk? Så kan du bruge vores materialer, når du skal instruere dine medarbejdere om, hvordan I overholder myndighedernes retningslinjer og forebygger coronasmitte på arbejdspladsen. Materialerne findes på engelsk, tysk og polsk.