Retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på offentlige kontorer som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

De konkrete retningslinjer

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og kompetencestyrelsen har udarbejdet vejledende retningslinjer for, hvordan de offentlige kontorarbejdspladser kan indrettes ansvarligt under COVID-19-situationen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale ligger til grund for retningslinjerne for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL opfordrer generelt til at gå i dialog med medarbejderne og inddrage de lokale repræsentanter i forbindelse med de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med genåbningen, herunder at inddragelse mv. sker efter gældende regler for SU og arbejdsmiljøorganisationen eller MED-rammeaftale.

Retningslinjerne